Blue Dot Solutions finalistą Disrupt Space

Firma Blue Dot Solutions została finalistą Disrupt Space – niemieckiego wydarzenia dedykowanego najbardziej obiecującym start-upom z sektora kosmicznego, które miało miejsce 7-8 kwietnia w Bremie.

Przez pierwszy dzień konferencji Disrupt Space ponad dwadzieścia firm prezentowało swoje dokonania i plany przed tzw. “Decision Makers”. W ich skład weszły m.in. osoby z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), amerykańskiej agencji NASA, niemieckiej agencji DLR, Komisji Europejskiej (KE), środowisk inwestycyjnych i dużych firm sektora kosmicznego. Zadaniem “Decision Makers” było wyselekcjonowanie grupy pięciu najciekawszych firm do prezentacji swoich działań przed grupą inwestorów.

Ostatecznie wybranych zostało pięć firm: dwie planujące budowę małych rakiet nośnych, jedną związaną z pozyskiwaniem surowców z planetoid, jedną oferującą nową formę procesu planowania projektu kosmicznego oraz Blue Dot Solutions. W porównaniu z pozostałymi czterema firmami, Blue Dot Solutions jako jedyna głównie skupia się na wykorzystaniu danych satelitarnych dla zastosowań na Ziemi. Pozostałe cztery firmy należały natomiast to tzw. branży upstream.

Projekt Blue Dot Solutions opiera się na wykorzystaniu nawigacji satelitarnej dla wsparcia prac i operacji na lotniskach. W rozwiązaniu planowane jest użycie kilku różnych źródeł danych dla zidentyfikowanego problemu. Projekt jest obecnie na etapie budowy prototypu.

Skomentuj

You must be logged in to post a comment.