Konferencja Badań Kosmicznych 2016 na WPIA UG

21 października 2016 r. odbyła się Konferencja Badań Kosmicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja poświęcona była nie tylko aktualnym problemom prawnym związanym z aktywnością w przestrzeni kosmicznej, ale także rozwojowi nauki i technologii kosmicznych. Przy jej organizacji Katedra współpracowała m.in. z Polską Agencją Kosmiczną.

Konferencja Badań Kosmicznych była pierwszym tego rodzaju wydarzeniem organizowanym przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego. Organizatorzy konferencji chcieli stworzyć platformę do wymiany poglądów i wiedzy dla specjalistów nie tylko z dziedziny prawa, ale także nauk technicznych oraz ścisłych, jak również przedsiębiorców z branży kosmicznej. Konferencja w założeniu ma mieć charakter cykliczny, dając przy tym okazję do upowszechnienia wiedzy na temat badań kosmicznych.

W panelu zatytułowanym Technologie kosmiczne i satelitarne wystąpił Adam Piech z Blue Dot Solutions, wygłaszając prelekcję na temat trendów rozwojowych branży upstream w nadchodzącej dekadzie. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Kosmonauta.net, należący do marki Blue Dot Solutions.

Skomentuj

You must be logged in to post a comment.