Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie studium wykonalności projektu „GroundEye”

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie studium wykonalności technicznej projektu „GroundEye”

Firma Blue Dot Solutions sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie opracowania studium wykonalności w projekcie pn. „GroundEye – platforma technologiczna do monitorowania elementów mobilnych infrastruktury naziemnej na lotniskach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie platformy technologicznej przeznaczonej do monitorowania oraz usprawniającej i zwiększającej bezpieczeństwo pracy na płycie lotniska agentów obsługi naziemnej. Projekt obejmuje opracowanie podzespołów elektroniczno-komunikacyjnych, zaprogramowanie warstwy sprzętowej oraz stworzenie podstawowego systemu zarządzającego/logistycznego, a także przedstawienie przetworzonych danych w formie oczekiwanej przez użytkownika końcowego.

Prowadzone w ramach projektu badania mają za zadanie określić wymogi niezbędne do budowy platformy, a następnie opracowanie kompleksowej platformy technologicznej do monitorowania elementów mobilnych infrastruktury naziemnej dla agentów handlingowych.

  1. GroundEye – zapytanie o cenę wykonania opracowania studium wykonalności
  2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
  3. Załącznik nr 2 – Podstawowe informacje o projekcie

Oferty prosimy wysyłać na adres: office@bluedotsolutions.eu

Komentarze są wyłączone.