Zapytanie ofertowe nr BDS/POIR 1.1.1/2017/1

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu przez firmę Blue Dot Solutions Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”.

Załączamy zapytanie ofertowe, w którym zamieszczone są wszelkie informacje na temat przedmiotu zamówienia realizacji usługi badawczo-rozwojowej, a także adresu, miejsca, terminu i sposobów złożenia oferty.

Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik – wzór formularza ofertowego oraz umowy warunkowej.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Z poważaniem,
Blue Dot Solutions Sp. z o.o.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe BDS_POIR 1.1.1_01!

Załącznik 1. Formularz ofertowy BDS_POIR 1.1.1_01

Załącznik 2. Umowa_warunkowa_BDS_1.1.1_01


AKTUALIZACJA

Uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr BDS/POIR 1.1.1/2017/01 dla projektu:

„Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”.

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia 05.09.2017.

Z poważaniem,
Blue Dot Solutions Sp. z o.o.

Załączniki:

  1. Komunikat z dnia 29.08.2017r. w sprawie przedłużenia terminu naboru ofert w ramach postępowania ofertowego nr BDS/POIR 1.1.1/2017/01 Komunikat_wydluzenie_terminu_BDS_28_08_17
  2. Aktualna wersja zapytania ofertowego nr BDS/POIR 1.1.1/2017/01 Zapytanie ofertowe BDS_POIR 1.1.1_01_AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA 07.09.2017:

Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca zapytania ofertowego nr BDS/POIR 1.1.1/2017/1 z dnia 22.08.2017 SKM_C284e17090714390

Komentarze są wyłączone.