Galileo User Assembly (28-29.11.2017)

Galileo User Assembly / Credits - Blue Dot Solutions

W dniach 28 – 29 listopada w Madrycie odbył się pierwszy „Galileo User Assembly”, w których uczestniczyło kilku przedstawicieli z Polski.

C

elem Galileo User Assembly jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy różnymi typami użytkowników europejskiego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS). Ten system GNSS, o nazwie „Galileo”, od prawie roku oferuje globalnie wstępne usługi nawigacyjne. Kolejne usługi Galileo zostały uruchomione w pierwszej połowie 2017 roku.

Przedstawiciel Blue Dot Solutions (BDS) był obecny na tym spotkaniu w Madrycie. Jako jeden z trzech polskich podmiotów, wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz firmą Elproma, zaprezentowaliśmy nasze dotychczasowe doświadczenia dotyczące pracy z wstępnymi usługami Galileo. Przedstawiliśmy także plany związanych z wykorzystaniem tego systemu GNSS w naszych przyszłych pracach B+R.

Jako Blue Dot Solutions jesteśmy także aktywni w „User Consultation Platform” – platformie konsultacyjnej koordynowanej przez agencję GSA. Celem tej platformy jest zapoczątkowanie efektywnych kanałów wymiany informacji pomiędzy organami zarządzającymi europejskimi systemami GNSS, a użytkownikami serwisów pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu.

(GSA)

Komentarze są wyłączone.