Blue Dot Solutions Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania”

Blue Dot Solutions Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania” o nr POIR.01.01.01-00-0581/17, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Celem niniejszego projektu jest opracowanie wielofunkcyjnej obudowy, o kontrolowanej strukturze siateczkowej, dla potrzeb branży elektroniki lotniczej, kosmicznej i wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania.
Uzyskane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej BDS Sp. z o.o., w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

Przedmiotowy projekt odpowiada na współczesne problemy w obszarze podzespołów elektronicznych w szczególności związanych z zasilaniem układów elektrycznych i magazynowaniem energii elektrycznej w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Są to branże, które w
naturalny sposób są ze sobą związane. Każda wymaga najwyższej jakości komponentów zabezpieczających elektronikę stosowaną w budowanych maszynach i urządzeniach.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 1 103 796,72 zł.

Komentarze są wyłączone.