Niemal 600 ankiet przekazała POLSA do Blue Dot Solutions w ramach projektu Sat4Envi

Celem badania ankietowego rozpoczętego przez Polską Agencję Kosmiczną 11 czerwca 2018 r. było zebranie informacji na temat kompetencji i potrzeb jednostek administracji publicznej związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych w pracy urzędów. Do połowy lipca 2018 r POLSA otrzymała ankiety od 593 respondentów, z których 81% realizuje działania o zasięgu obejmującym gminę, miasto, powiat, województwo lub region.

Informacje przekazane w ankietach zostaną wykorzystane do przygotowania opracowania pt. „Diagnoza potrzeb szkoleniowych”, które na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej wykonuje firma Blue Dot Solutions. Opracowanie określi m.in. optymalny z punktu widzenia potrzeb administracji zakres tematyczny użycia danych satelitarnych oraz formy, metody i narzędzia, które należy uwzględnić podczas planowanych szkoleń dla urzędników. Wyniki analizy ankiet i „Diagnoza potrzeb szkoleniowych” zostaną też wykorzystane w trakcie przygotowywania materiałów i treści szkoleniowych dla administracji.

Komentarze są wyłączone.