Projekt FLAMINGO zbliża się do końca

Projekt realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (nr grantu 776436) dobiega końca. Główną osią projektu Flamingo było wdrożenie rozwiązań o wyższej precyzji pomiaru, w tym rzędu kilkudziesięciu cm.

Nasze rozwiązanie zawiera urządzenie IoT z sensorami, w tym nowoczesny odbiornik GNSS. Dodatkowo udostępniliśmy usługę WebClient, dzięki której widać pozycję urządzeń i ich ruch.

System służy przede wszystkim do precyzyjnego pozycjonowania pojazdów na ulicach, w tym w warunkach miejskich. Naszą wstępną propozycją są autobusy i tramwaje. Wyższa precyzja pomiarów pozycji pozwala m.in. na ustalenie jak się pojazd porusza po ulicy, po której stronie ulicy, jak zakręca, jak korzysta z zatoczek i innych elementów dróg. Dane pozwalają na analitykę ruchu, szukanie miejsc, gdzie ruch pojazdu nie jest „typowy” (np wąski wjazd utrudnia ruch, zwiększa niebezpieczeństwo itp) oraz możemy też porównać zachowanie kierowców pomiędzy sobą. W przypadku tramwajów możemy ustalić miejsca, gdzie tory są złej jakości.

Rozwiązanie skierowane jest do operatorów większych pojazdów, którzy by chcieli wiedzieć jak dane pojazdy poruszają się w warunkach miejskich i jaka jest interakcja pojazdu z przestrzenią miejską. Flamingo umożliwia ustawienie alertów w przypadku wypadków i docelowo ma pozwalać na monitoring innych parametrów jazdy (np. przyśpieszenia).

Komentarze są wyłączone.