Projekty

  • HATCH

    HATCH: Portal projektów badawczych europejskiego sektora kosmicznego, będący największym tego typu repozytorium w EU.

  • FLAMINGO

    FLAMINGO to system zaawansowanych rozwiązań GNSS dla segmentu masowych odbiorców zarówno na urządzenia typu IoT oraz smartphone.

  • CaBilAvi

    CaBilAvi to projekt, który zwiększał wiedzę i świadomość o systemie EGNOS w lotnictwie cywilnym w Unii Europejskiej i poza nią.