Dzięki unikalnemu doświadczeniu poszczególnych członków naszego zespołu oferujemy usługi doradcze związane z sektorem kosmicznym oraz wsparcie w postaci komercyjnych analiz i strategii wejścia lub eksportu dla różnych firm z Polski oraz zza granicy. Usługi zorientowane są przede wszystkim na projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (ICT, space, security).

Realizowanie usług wsparcia możliwe jest dzięki właściwemu zrozumieniu charakterystyki europejskiego sektora kosmicznego i trendów rozwojowych. Nasza wiedza, doświadczenie i nawiązane relacje wykorzystywane są do budowy mostów informacyjnych pomiędzy nowymi i bardziej doświadczonymi graczami sektora kosmicznego w Polsce.

Grupę docelową dla realizowanej działalności doradczej stanowią:

  • polskie podmioty z sektora kosmicznego,
  • podmioty z różnych sektorów gospodarki wykazujące zainteresowanie przemysłem kosmicznym,
  • zagraniczne firmy wchodzące do Polski, poszukujące partnerów, nowych rynków.