Dzień informacyjny sektora kosmicznego – zastosowania w obronności

Konferencja jest poświęcona budowaniu świadomości firm i instytucji w zakresie możliwości, jakie daje przystąpienie Polski do ESA, w tym w szczególności dotyczące ich udziału w:

  • Polish Industry Incentive Scheme,
  • programach opcjonalnych i obowiązkowych ESA,
  • innych projektach ESA.

Spotkanie ma na celu aktywizację podmiotów z sektora obronnego w obszarze kosmosu oraz zainteresowanie podmiotów spoza sektora obronnego realizacją projektów dual-use lub rozwijających technologie, które mogłyby mieć  docelowe zastosowanie także w sektorze obronnym.