ESA Earth Observations Industry Day

Earth Observation Industry Day z udziałem ekspertów z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowało warsztaty poświęcone programom opcjonalnym z zakresu obserwacji Ziemi Europejskiej Agencji Kosmicznej. Warsztaty odbędą się w dniu 7 maja br. w siedzibie ministerstwa, ul. Hoża 20, w godz. 9.00-17.00. Współorganizatorem szkolenia jest Europejska Agencja Kosmiczna.

Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora kosmicznego oraz instytucji naukowych i naukowo-badawczych, które planują uczestnictwo w konkursach ESA w zakresie programów: EOEP-4, MetOP SG i Copernicus Space Component.

Prezentacje dotyczyć będą przede wszystkim realnych możliwości udziału w programach dla polskich instytucji. Po części ogólnej odbędą się rozmowy bilateralne.