Struktury ażurowe

wykonane w technologii druku 3D 

Zobacz nasze produkty

Odporność

Są bardzo trwałe, dlatego idealnie sprawdzają się nawet w bardzo trudnych warunkach!

Lekkie struktury

W porównaniu z innymi litymi materiałami, oszczędność masy to przynajmniej 50%!

Druk 3D

Do produkcji wykorzystano druk 3D. Materiały: stopy aluminium i alumide. Metody produkcji: SLS, SLM, FDM.

Zastosowanie

Dzięki znacznej redukcji masy oraz podwyższonej elektroszczelności struktury ażurowe z materiałów siateczkowych mogą być optymalnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokie parametry mechaniczne przy ograniczonym budżecie masowym.

Przykładowa ochrona:

  • wrażliwych elementów systemu zasilania
  • elektroniki wrażliwej na zakłócenia elektromagnetyczne
  • ważnych elementów konstrukcji przed zewnętrznymi uszkodzeniami

Struktury ażurowe z materiałów siateczkowych drukowanych w 3D

Świetnie sprawdzą się w różnych branżach, na przykład w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Są wyjątkowo odporne, lekkie, stosunkowo szybkie w produkcji oraz mają konkurencyjną cenę. Przedstawiona poniżej tabela prezentuje podstawowe parametry struktur zbudowanych z materiałów siateczkowych. Dodatkowo możliwe jest:

  • zaprojektowanie struktur dwuwarstwowych z otworami, z wpustem pomiędzy komórkami
  • zaprojektowanie struktur o zmiennej wielkości („gęstości”) komórek
  • stworzenie litej ścianki po jednej stronie całej konstrukcji

Parametry techniczne

Blue Dot Solutions Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie wielofunkcyjnej obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania” o nr POIR.01.01.01-00-0581/17, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Celem niniejszego projektu jest opracowanie wielofunkcyjnej obudowy, o kontrolowanej strukturze siateczkowej, dla potrzeb branży elektroniki lotniczej, kosmicznej i wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „power electronics” i źródeł zasilania. Uzyskane wyniki prac B+R zostaną wdrożone do działalności gospodarczej BDS Sp. z o.o., w okresie 3 lat od zakończenia projektu.

Przedmiotowy projekt odpowiada na współczesne problemy w obszarze podzespołów elektronicznych w szczególności związanych z zasilaniem układów elektrycznych i magazynowaniem energii elektrycznej w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Są to branże, które w
naturalny sposób są ze sobą związane. Każda wymaga najwyższej jakości komponentów zabezpieczających elektronikę stosowaną w budowanych maszynach i urządzeniach. Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 1 103 796,72 zł.