Blue Dot Solutions to firma z polskim kapitałem, specjalizująca się w tematyce GNSS, EO, zintegrowanych aplikacji oraz informacji/danych w sektorze kosmicznym. Blue Dot Solutions tworzy interdyscyplinarny zespół, który posiada szerokie kompetencje na rynku technologii kosmicznych.

Działania Blue Dot Solutions są częściowo związane z programami Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) i Komisji Europejskiej (program Horyzont 2020). BDS funkcjonuje również w przestrzeni związanej z europejskim przemysłem kosmicznym oraz prowadzi własne badania tego rynku.

Blue Dot Solutions opracowuje również własne produkty wykorzystujące dane satelitarne.