CaBilAvi

CaBilAvi to projekt realizowany w ramach perspektywy Horyzont 2020, wyłoniony jako jeden z 6 w konkursie Galileo-4-2014. Jego koordynatorem jest czeskie GNSS Centre of Excellence. Wart ponad 1,8 mln. euro projekt ma za zadanie podnieść świadomości nt. procedur nawigacyjnych wykorzystujących GNSS w lotnictwie cywilnym w Unii Europejskiej i poza nią.

Zespół Blue Dot Solutions (jeszcze jako Kosmonauta.net) zajmuje się wspomaganiem projektu na terenie Polski, w tym rozpowszechnianiem jego wyników.

Zobacz witrynę projektu.
Zobacz materiał YouTube.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 2015 do 2017 roku

PARTNERZY:
Europejskie konsorcjum dla GSA i H2020

OSOBA KONTAKTOWA:
Maciej Kwapiński

Zdjęcie u góry: © Komisja Europejska/European Commision
Kafelek projektu: Éric Chassaing, CC-BY-SA 3.0