EO Climlab

Międzynarodowy projekt EO Climlab miał na celu zwiększenie świadomości o dostępności do darmowych europejskich zasobów danych satelitarnych dotyczących zmian klimatycznych. Projekt rozwijał zarówno dedykowaną platformę informatyczną jak i organizował szereg hackatonów dla uczestników zainteresowanych zmianami klimatycznymi.

Blue Dot Solutions w projekcie odpowiadało za organizację lokalnych warsztatów informatycznych w Gdańsku (analogiczne spotkania obywały się w Warszawie oraz innych miastach w Czechach i Rumunii) oraz działań wspierających budowę platformy EO Climlab.

Dowiedz się więcej: http://eoclimlab.eu/

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
11.2017 – 06.2019

PARTNERZY:
Projekt realizowany ze śródków ESA pod kierownictwem Omnilogy.
Pozostali partnerzy projektu: Orange, Integrated Solutions, Kapitech, SpaceSystemsCzech, CzechInvest, Aries Transilvania, Arobs Transilvania Software, Indeco Soft

OSOBA KONTAKTOWA:
Michał Moroz