ESNC

Jesteśmy organizatorem polskiej edycji konkursu European Satellite Navigation Competition „Galileo Masters” – największego na świecie konkursu związanego z technologiami kosmicznymi.
„Galileo Masters” szuka innowacyjnych zastosowań nawigacji satelitarnej w życiu codziennym, gospodarce i bezpieczeństwie.

Zdjęcie u góry: © ESA – J. Huart
Kafelek projektu: © Anwendungszentrum GmbH