GroundEye

GroundEye to platforma technologiczna do monitorowania elementów mobilnych infrastruktury naziemnej na lotniskach. Jej zadaniem jest gromadzenie danych o lokalizacji pojazdów znajdujących się na płycie lotniska, przesyłanie ich w na bieżąco do serwera, który je analizuje i archiwizuje, a stan aktualny prezentuje na dynamicznej mapie lotniska. System cechuje wysoka precyzja lokalizacji, szybka i niezawodna transmisja danych, szeroki zakres analiz danych wraz z systemem wykrywania kolizji i innych zagrożeń, duża elastyczność w rozbudowie i integracji z innymi rozwiązaniami, oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 2018 roku

PARTNERZY:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

OSOBA KONTAKTOWA:
Piotr Kaczmarek