INSUTRAX

W ramach studium wykonalności przeprowadzonego z własnym wkładem dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) konsorcjum stworzyło koncept nowego produktu ubezpieczeniowego dla transportu ciężarowego. Nowa usługa pozwoli na szybszą identyfikację powstałych szkód, jak również zmniejszy ryzyko towarzyszące usługom transportowym.

W zaproponowanym rozwiązaniu połączono elementy Internetu Rzeczy (IoT) wraz z danymi pochodzącymi z obserwacji Ziemi, nawigacji oraz telekomunikacji satelitarnej. Studium przeprowadziło również analizę ryzyka oraz mapę drogową dla wprowadzenia nowej usługi na rynek ubezpieczeniowy.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
09.2016 – 04.2017

PARTNERZY:
Projekt realizowany z Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. ze wsparciem Instytutu Geodezji i Kartografii ze środków ESA.

OSOBA KONTAKTOWA:
Michał Moroz