NCTS

Celem projektu jest opracowanie obudowy posiadającej charakterystykę multifunkcjonalności na potrzeby branży kosmicznej jak i lotniczej. Projektowana obudowa odpowiada zapotrzebowaniu na rosnące wymagania użytkowników dzięki zachowaniu proporcji trwałości względem wagi oraz parametrów definiujących jej odporność mechaniczną. Przy powyższych parametrach dodatkowo wykazuje szeroki zakres skalowalności, łatwości w produkcji oraz przystępności w zastosowaniu dla poszczególnego użytkownika. CZAS TRWANIA PROJEKTU:
1.11.2017 – 31.10.2018

PARTNERZY:
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Małej Szybkiej Ścieżki organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

OSOBA KONTAKTOWA:
Paweł Klepadło-Godlewski