SpaceForMed / WADI

W ramach projektu zrealizowanego dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) zespół firmy stworzył „mapę drogową” wykorzystania usług opartych o dane satelitarne. Jej celem jest lepsze zarządzanie zasobami wodnymi w Jordanii i projektami związanymi z wodą pitną. W projekcie brali udział polscy orientaliści, absolwenci studiów arabistycznych.

Jordania jest krajem zmagającym się z wyjątkowymi problemami z dostępem do wody. Celem kilkumiesięcznego projektu była identyfikacja możliwości usprawnienia bieżącej infrastruktury i usług w zakresie zarządzania zasobami wodnymi w tym kraju.

W zaproponowanych rozwiązaniach wykorzystano co najmniej dwa różne źródła danych satelitarnych, takie jak obserwacje Ziemi czy nawigacja satelitarna. Projekt zakładał również opracowanie analizy ryzyka oraz mapy drogowej dla wprowadzenia nowych usług na miejscowy rynek.

Wyniki studium wykonalności przełożył się na rozwój autorskiego rozwiązania, który kontynuowany jest pod akronimem WADI (Water Disposal Monitoring).

Zobacz streszczenie projektu.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
11.2014 – 04.2015

PARTNERZY:
Projekt samodzielny realizowany ze środków ESA oraz EIB.

OSOBA KONTAKTOWA:
Michał Moroz

Zdjęcie u góry: David Bjorgen, CC-BY-SA 2.5
Kafelek projektu: David Bjorgen, CC-BY-SA 2.5