TILQ-AP

TILQ-AP [Temperature Indexes of Life Quality] to aplikacja monitorująca miasta w celu wykrywania i ostrzegania przed „wyspami ciepła”, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Analizuje ona dane termalne z satelitów, koreluje ich wyniki z danymi: meteorologicznymi, urbanistycznymi, statystycznymi, ogólnogeograficznymi – umożliwiając precyzyjne wskazanie miejsc gdzie powstają lub będą powstawać „wyspy ciepła”. Aplikacja umożliwi także integrację z różnego rodzaju systemami, w tym systemami powiadamiania ratunkowego, tak aby móc ostrzegać przed szczególnie niebezpiecznymi, dla ludzi i infrastruktury, wzrostami temperatury w miastach.

Raport końcowy TILQ-AP.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
od 2017 roku

PARTNERZY:
Projekt realizowany samodzielnie ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej

OSOBA KONTAKTOWA:
Adam Piech