• Podpisanie umowy o studium wykonalności dotyczące Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych dla Polskiej Agencji Kosmicznej

    Podpisanie umowy dot. Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych

    Konsorcjum, którego liderem jest firma Blue Dot Solutions, opracuje studium wykonalności dotyczące Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Studium będzie zawierać analizę kierunków i możliwości rozwoju technik i technologii kosmicznych w obszarze militarnym, naukowym, technicznym, ekonomicznym, medycznym, społecznym i prawnym w perspektywie najbliższych 5, 10 i 15 lat. Umowa zlecająca wykonanie studium […]

    Więcej