• Blue Dot Solutions podpisało kolejną umowę z Polską Agencją Kosmiczną.

  Z radością informujemy, że 25 czerwca 2018 podpisaliśmy kolejną umowę z Polską Agencją Kosmiczną. Tym razem powierzono nam wykonanie „Diagnozy potrzeb szkoleniowych” w ramach realizacji projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”.

  Więcej
 • Podpisanie umowy o studium wykonalności dotyczące Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych dla Polskiej Agencji Kosmicznej

  Podpisanie umowy dot. Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych

  Konsorcjum, którego liderem jest firma Blue Dot Solutions, opracuje studium wykonalności dotyczące Przyszłościowych technik i technologii kosmicznych dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Studium będzie zawierać analizę kierunków i możliwości rozwoju technik i technologii kosmicznych w obszarze militarnym, naukowym, technicznym, ekonomicznym, medycznym, społecznym i prawnym w perspektywie najbliższych 5, 10 i 15 lat. Umowa zlecająca wykonanie studium […]

  Więcej
 • BDS na spotkaniu ESA BIC, 7 października 2016 / Credit: BSA

  Spotkanie poświęcone ESA BIC w Polsce

  W PAK odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone utworzeniu w Polsce inkubatora przedsiębiorczości ESA

  Więcej