Aktualności

 • Galileo User Assembly / Credits - Blue Dot Solutions

  Galileo User Assembly (28-29.11.2017)

  W dniach 28 – 29 listopada w Madrycie odbył się pierwszy „Galileo User Assembly”, w których uczestniczyło kilku przedstawicieli z Polski.

  Więcej
 • Rozwój Kadr Sektora Kosmicznego

  W Blue Dot Solutions realizowany jest Staż współfinansowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Stażystą jest mgr inż. Hamed Gamal Hamed Ali Ahmad, który wykonuje zadania związane z rozwojem projektów inżynieryjnych oraz wejściem produktów spółki na rynki bliskowschodnie. Hamed Gamal to już drugi stażysta, który został przyjęty do Blue Dot Solutions

  Więcej
 • Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie studium wykonalności projektu „GroundEye”

  Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie studium wykonalności technicznej projektu „GroundEye”

  Więcej
 • Zapytanie ofertowe nr BDS/POIR 1.1.1/2017/1

  Szanowni Państwo, W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu przez firmę Blue Dot Solutions Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, zwracamy się z prośbą o

  Więcej
 • Warsztat z tworzenia aplikacji GNSS w ramach konkursu ESNC

  15 grudnia w Gdańsku odbył się warsztat z tworzenia aplikacji GNSS w ramach konkursu Galileo Masters, zorganizowany wspólnie przez firmę Blue Dot Solutions i Astri Polska.

  Więcej
Pozostałe wiadomości